ภาคใต้

ภาคใต้ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าและมาเลเซีย และติดกับทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อันสวยงาม อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีทรัพยากรมากมาย ทั้งป่าไม้ ชายหาดและหมู่เกาะที่สวยสดงดงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลกมากมาย มีผู้คนต่างชาติต่างภาษามาตั้งหลักแหล่งผสมผสานกับประชาชนพื้นเมืองเดิม เช่น มลายู อาหรับเปอร์เซีย อินเดียใต้ ชวา และชาวจ้วง เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

⚬ ชุมพร ⚬ กระบี่  ⚬ ตรัง ⚬ นครศรีธรรมราช ⚬ ปัตตานี ⚬ นราธิวาส ⚬ พังงา ⚬ ภูเก็ต ⚬ พัทลุง ⚬ ยะลา ⚬ ระนอง ⚬ สงขลา ⚬ สุราษฎร์ธานี ⚬ สตูล