ภาคเหนือ

ภาคเหนือ เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติประเภทภูเขา น้ำตก รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่สูง มีภูเขามากมายและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆ หลายสาย และยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่า ที่ราบสูง ต่างๆ การที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆ มีไม้เมืองหนาวที่หาดูได้ยาก

⚬ เชียงราย ⚬ เชียงใหม่ ⚬ พะเยา ⚬ น่าน  ⚬ แพร่ ⚬ ลำปาง ⚬ แม่ฮ่องสอน ⚬ ลำพูน ⚬ อุตรดิตถ์ ⚬ สุโขทัย ⚬ พิษณุโลก ⚬ ตาก ⚬ พิจิตร ⚬ นครสวรรค์ ⚬ กำแพงเพชร