ภาคกลาง

ภาคกลาง แหล่งที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานต่างๆมากมาย สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ ภูเขาใหญ่น้อย หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำน้อยใหญ่อันสวยงาม มีพื้นที่ป่าชุ่มชื้นเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลรวมเป็นน้ำตก มีเกาะแก่งกลางลำน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรฐกิจของประเทศไทย

⚬ กรุงเทพมหานคร ⚬ อุทัยธานี ⚬ ชัยนาท ⚬ อ่างทอง ⚬ สิงห์บุรี ⚬ พระนครศรีอยุธยา ⚬ ลพบุรี ⚬ นครนายก ⚬ สระบุรี ⚬ ปราจีนบุรี ⚬ สระแก้ว ⚬ ฉะเชิงเทรา ⚬ ชลบุรี ⚬ ระยอง ⚬ จันทบุรี ⚬ ตราด ⚬ นนทบุรี ⚬ ปทุมธานี ⚬ สมุทรปราการ ⚬ สมุทรสาคร ⚬ สมุทรสงคราม ⚬ ⚬ สุพรรณบุรี ⚬ นครปฐม ⚬ ราชบุรี ⚬ กาญจนบุรี ⚬ เพชรบุรี ⚬ ประจวบคีรีขันธ์